Fackförbundens arbete viktigare än någonsin

Sällan har Europa haft en sådan omfattande arbetslöshet som man har idag.  Bland ungdomar under 25 år är i snitt 23,8% öppet arbetslösa i EU-länderna. Det innebär att nästan var fjärde ungdom saknar sysselsättning i form av arbete.

Statistik ungdom utan arbete

Den främsta orsaken som pekats ut är den finansiella krisen och svårigheten att få fart på ekonomin i Eurozonen.  Även om Sverige inte tillhör de värst drabbade länderna, är ungdomsarbetslösheten ett stort problem också i vårt land. Många är övertygade om att just jobben blir den viktigaste valfrågan under valet 2014.

Politiker i all ära, men skall det ske någon verklig förändring på arbetsmarknaden, måste fler engagera sig! Framförallt är det upp till fackförbund att få fart på denna rörelse. Facket måste arbeta hårdare för att ungdomar skall få chans att komma ut bland riktiga arbetare på riktiga arbetsplatser, där de får ta sig an verkliga arbetsuppgifter.

Ökad facklig aktivitet kan ge snöbollseffekt

Det sägs att det inte finns arbeten, men om det är någon som kan skapa verklig press på politiker, kommun och företag så är det fackförbuden.  Man har tillgång till alla de rätta kanalerna för att skapa en modern arbetarrörelse. En gnista av hopp kan räcka för att ingjuta mod hos arbetssökande vilket i sin tur kan sprida sig likt ringar på vattnen. När väl bollen är satt i rullning, kommer förhoppningsvis företag våga nyanställa och en positiv anda spridas i vårt avlånga land.

Vad du kan göra som enskild individ är att fixa medlemskap hos rätt fackförening där du sedan personligen engagerar dig. Kontakta facket idag och gå med. För varje ny medlem ökar fackets makt och inflytande över vinstjagande arbetsgivare. Låt oss hjälpas åt att skapa en ny, bättre och modern arbetsmarknad där våra ungdomar får arbete!

Kommentera